• Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 (2.stupeň)

  SZŠ FUTURUM, oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční

  3. septembra 2018 (pondelok)  o 8:OO v priestoroch SZŠ FUTURUM, Kožušnícka 71/2,  TN.

   

  Prajeme úspešný nový školský rok! 

                                                                                             SZŠ FUTURUM :)

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 (1.stupeň)

  SZŠ FUTURUM, oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční

  3. septembra 2018 (pondelok)  o 8:30 v priestoroch SZŠ FUTURUM, Na dolinách 27, TN.

  Školský klub detí bude v prevádzke od 4.9.2018 (utorok).

  Prajeme úspešný nový školský rok! 

                                                                                             SZŠ FUTURUM :)

   

 • Školské brány bez šikany

  Školské brány bez šikany - regionálna výtvarná súťaž

  Pracovali sme do posledného týždňa školského roka!

  Poslaním výtvarnej súťaže bolo zamyslenie sa a diskusia o problémoch týkajúcich sa rovesníckeho násilia a šikanovania. Zaslané práce žiakov 1. stupňa  sú vystavené v priestoroch nádvoria Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne netradične pod holým nebom. Potešili sme sa z ocenených prác žiačok 3. Z Vanesky S. a Mii S. (kolektívna práca Pochopenie) a Karolínky K. z 2. Z (Nešťastné stretnutie). Hudobným vystúpením našich žiačok Karolínky N. 3. Z (spev), Karolínky K. 2. Z (spev), Vanesky S. 3. Z (zobcová flauta) a Ellky P. 3. Z (husle) sme prispeli k slávnostnej atmosfére podujatia.

  Všetkým žiakom ďakujeme za ich snahu a zaujímavé práce. Oceneným žiačkam srdečne gratulujeme.

 • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

  Patrikovi H. z 3. Z ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy na krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

 • PVO 1.Z záverečný projekt

  Do galérie PVO 1.Z záverečný projekt boli pridané fotografie.

 • Detská osobnosť mesta Trenčín 2017/2018

  🏰 Na mestskom úrade sa dňa 20.06. 2018 stretli významné detské osobnosti tohto školského roka.📌 Spolu si ocenenie prebralo 17 jednotlivcov a 11 tímov.👏  Medzi ocenenými jednotlivcami bola aj naša žiačka z VIII. Z, Emka Slezáková.Gratulujeme jej k skvelým výsledkom a ďakujeme za reprezentovanie školy a mesta  Trenčína.

 • ŠKD pozýva rodičov na besiedku ku Dňu matiek

  Milé mamičky a milí oteckovia!

  Srdečne Vás pozývame na vystúpenie detí ku príležitosti Dňa matiek, ktoré organizuje Školský klub detí pri SZŠ FUTURUM.

  • II. skupina (II. + III. ročník, p. vychovávateľka Evka): 29.05.2018 o 15:00
  • I. skupina (I. + III. ročník, p. vychovávateľka Peťka): 30.05.2018 o 15:00
 • Hviezdoslavov Kubín

  4. mája 2018 sme oslavovali dosiahnutie najvyššej méty v súťaži v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín.

  Emka Slezáková (8.Z) sa v krajskom kole v Bzinciach pod Javorinou v silnej konkurencii 11 recitátorov poézie v III. kategórii umiestnila na prvom miestne, čo jej opäť otvorilo dvere do celoštátneho kola v Dolnom Kubíne. Keďže celoštátne kolo nie je súťažou, ale prehliadkou víťazov krajských kôl, tento rok sme v recitácii  dosúťažili. Emke zo srdca gratulujeme!

 • ŠVP: Dolný Kubín

  Do galérie ŠVP: Dolný Kubín boli pridané fotografie.

 • VLA 3. Z Významní rodáci

  Do galérie VLA 3. Z Významní rodáci boli pridané fotografie.

  Významní rodáci trenčianskeho regiónu - prezentácie žiackych projektov

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo boli pridané fotografie.

  Srdečne gratulujeme Evičke a Patrikovi a tešíme sa z úspešnej reprezentácie našej školy.

  Patrikovi držíme palce v krajskom kole.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo boli pridané fotografie.

  Gratulujeme Emke z 8. Z k 2. miestu a postupu do krajského kola v prednese poézie .

 • VYV 2. Z Jarná kytica

  Do galérie VYV 2. Z Jarná kytica boli pridané fotografie.

 • Deň jazykových kultúr

  Do galérie Deň jazykových kultúr boli pridané fotografie.

 • Prijímacie konanie na II. stupeň Súkromnej základnej školy FUTURUM v Trenčíne

  Dňa 10.04. 2018 sa o 14.00 hod. uskutočnia prijímacie pohovory na II. stupeň Súkromnej základnej školy FUTURUM v Trenčíne so sídlom na Kožušníckej ulici č. 2 na I. poschodí v miestnosti V.Z. 

  Na prijímací pohovor si žiaci prinesú pero a dobrú náladu!

  Tešíme sa na Vás!

  Čo ponúkame

  ·         moderné vyučovanie slovensko-anglickou metodikou CLIL

  ·         kvalifikovaný pedagogický zbor

  ·         vlastný školský psychológ

  ·         uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní

  ·         individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní

  ·         od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (nemeckého, ruského a španielskeho)

  ·         predmet konverzácia v anglickom jazyku formou krúžkovej činnosti

  ·         realizácia regionálnych vzdelávacích projektov

  ·         výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 (slovenský jazyk, matematika)

  ·         kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov

  ·         elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu

  ·         zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania

  ·         triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)

  ·         špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)

  ·         odborné učebne chémie, fyziky, biológie,  počítačová miestnosť,

  ·         Cinema room-projekčná miestnosť

  ·         školská knižnica

  ·         telocvična, posilňovňa

 • PVO 2. Z Obväzujem, obväzuješ, obväzujeme

  Do galérie PVO 2. Z Obväzujem, obväzuješ, obväzujeme boli pridané fotografie.

 • Vesmír očami detí - ocenené práce

  Do galérie Vesmír očami detí - ocenené práce boli pridané fotografie.

  Vesmír očami detí - dve ocenené práce s postupom do celoslovenského kola

 • Úspechy žiakov II. stupňa

  Našu školu reprezentovali v okresnom kole olympiád:

  MAT        Denis CABALA (7.- 8. miesto)           

                   Hana Vašatová

  GEO        Letícia KUBIŠOVÁ (6. miesto)

                  Martin HARGAŠ  (12. miesto)

  ANJ        Maximo VICENTE (postup do krajského kola)

                 Letícia Kubišová

  DEJ       Tereza DRGONCOVÁ(11. miesto)

                Lucia VAŠATOVÁ   (10. miesto)

                Klára KOMOROVSKÁ (3. miesto)

                Laura Tinková

  Gratulujeme!!!

 • Vesmír očami detí - súťažné práce

  Do galérie Vesmír očami detí - súťažné práce boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy boli pridané fotografie.

  Výsledky školského kola

  Poézia                                                                        

  1. miesto Patrik Hanáček                                         

  2. miesto Vaneska Suchá                                           

  3. miesto Karolínka Keliarová

  Próza

  1. miesto  Evička Rašičová

  2. miesto  Patrik Sabo

  Patrikovi Hanáčkovi a Evičke Rašičovej držíme palce v obvodnom kole HK v Trenčíne.

  Ďakujeme všetkým recitátorom za ich snahu a  prípravu v triednych kolách a v školskom kole.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  Na dolinách 27,911 05 Trenčín
 • +421 905 905 297

Fotogaléria