• ŠKD pozýva rodičov na besiedku ku Dňu matiek

  Milé mamičky a milí oteckovia!

  Srdečne Vás pozývame na vystúpenie detí ku príležitosti Dňa matiek, ktoré organizuje Školský klub detí pri SZŠ FUTURUM.

  • II. skupina (II. + III. ročník, p. vychovávateľka Evka): 29.05.2018 o 15:00
  • I. skupina (I. + III. ročník, p. vychovávateľka Peťka): 30.05.2018 o 15:00
 • Hviezdoslavov Kubín

  4. mája 2018 sme oslavovali dosiahnutie najvyššej méty v súťaži v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín.

  Emka Slezáková (8.Z) sa v krajskom kole v Bzinciach pod Javorinou v silnej konkurencii 11 recitátorov poézie v III. kategórii umiestnila na prvom miestne, čo jej opäť otvorilo dvere do celoštátneho kola v Dolnom Kubíne. Keďže celoštátne kolo nie je súťažou, ale prehliadkou víťazov krajských kôl, tento rok sme v recitácii  dosúťažili. Emke zo srdca gratulujeme!

 • ŠVP: Dolný Kubín

  Do galérie ŠVP: Dolný Kubín boli pridané fotografie.

 • VLA 3. Z Významní rodáci

  Do galérie VLA 3. Z Významní rodáci boli pridané fotografie.

  Významní rodáci trenčianskeho regiónu - prezentácie žiackych projektov

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo boli pridané fotografie.

  Srdečne gratulujeme Evičke a Patrikovi a tešíme sa z úspešnej reprezentácie našej školy.

  Patrikovi držíme palce v krajskom kole.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo boli pridané fotografie.

  Gratulujeme Emke z 8. Z k 2. miestu a postupu do krajského kola v prednese poézie .

 • VYV 2. Z Jarná kytica

  Do galérie VYV 2. Z Jarná kytica boli pridané fotografie.

 • Deň jazykových kultúr

  Do galérie Deň jazykových kultúr boli pridané fotografie.

 • Prijímacie konanie na II. stupeň Súkromnej základnej školy FUTURUM v Trenčíne

  Dňa 10.04. 2018 sa o 14.00 hod. uskutočnia prijímacie pohovory na II. stupeň Súkromnej základnej školy FUTURUM v Trenčíne so sídlom na Kožušníckej ulici č. 2 na I. poschodí v miestnosti V.Z. 

  Na prijímací pohovor si žiaci prinesú pero a dobrú náladu!

  Tešíme sa na Vás!

  Čo ponúkame

  ·         moderné vyučovanie slovensko-anglickou metodikou CLIL

  ·         kvalifikovaný pedagogický zbor

  ·         vlastný školský psychológ

  ·         uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní

  ·         individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní

  ·         od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (nemeckého, ruského a španielskeho)

  ·         predmet konverzácia v anglickom jazyku formou krúžkovej činnosti

  ·         realizácia regionálnych vzdelávacích projektov

  ·         výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 (slovenský jazyk, matematika)

  ·         kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov

  ·         elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu

  ·         zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania

  ·         triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)

  ·         špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)

  ·         odborné učebne chémie, fyziky, biológie,  počítačová miestnosť,

  ·         Cinema room-projekčná miestnosť

  ·         školská knižnica

  ·         telocvična, posilňovňa

 • PVO 2. Z Obväzujem, obväzuješ, obväzujeme

  Do galérie PVO 2. Z Obväzujem, obväzuješ, obväzujeme boli pridané fotografie.

 • Vesmír očami detí - ocenené práce

  Do galérie Vesmír očami detí - ocenené práce boli pridané fotografie.

  Vesmír očami detí - dve ocenené práce s postupom do celoslovenského kola

 • Úspechy žiakov II. stupňa

  Našu školu reprezentovali v okresnom kole olympiád:

  MAT        Denis CABALA (7.- 8. miesto)           

                   Hana Vašatová

  GEO        Letícia KUBIŠOVÁ (6. miesto)

                  Martin HARGAŠ  (12. miesto)

  ANJ        Maximo VICENTE (postup do krajského kola)

                 Letícia Kubišová

  DEJ       Tereza DRGONCOVÁ(11. miesto)

                Lucia VAŠATOVÁ   (10. miesto)

                Klára KOMOROVSKÁ (3. miesto)

                Laura Tinková

  Gratulujeme!!!

 • Vesmír očami detí - súťažné práce

  Do galérie Vesmír očami detí - súťažné práce boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy boli pridané fotografie.

  Výsledky školského kola

  Poézia                                                                        

  1. miesto Patrik Hanáček                                         

  2. miesto Vaneska Suchá                                           

  3. miesto Karolínka Keliarová

  Próza

  1. miesto  Evička Rašičová

  2. miesto  Patrik Sabo

  Patrikovi Hanáčkovi a Evičke Rašičovej držíme palce v obvodnom kole HK v Trenčíne.

  Ďakujeme všetkým recitátorom za ich snahu a  prípravu v triednych kolách a v školskom kole.

 • Karneval v ŠKD

  Do galérie Karneval v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Báseň 2017 - celoslovenská súťaž

  Do galérie Báseň 2017 - celoslovenská súťaž boli pridané fotografie.

  Celoslovenská súťaž Báseň 2017 vyhlásená vydavateľstvom DAXE a redakciou časopisu MAXÍK

  1. miesto II. kategória (vlastná tvorba)  Vaneska Suchá  3. Z báseň Gitara 

   

 • Výsledková listina školy z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ - 2017/2018

  21. 1. 2017

  Matematika

  Priemerná úspešnosť SZŠ FUTURUM = 71,3%

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer = 64,7%

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru = 6,6%

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  Priemerná úspešnosť SZŠ FUTURUM = 65,9%

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer = 62,8%

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru = 3,1%

 • OZNAM: PLATBY - ŠKOLNÉ

  Vážení rodičia,

  Vaše úhrady za školné a ŠKD sú vždy priradené k platbám nasledujúci mesiac (napr. platby za november budú napárované koncom mesiaca december).

  Ďakujeme za pochopenie.

 • PLATBY ZA OBEDY - 1. STUPEŇ - ZMENA

  Vážení rodičia,

  platby za obedy v školskej jedálni sa v školskom roku 2017/2018 upravujú nasledovne: mesačná výška platby za obed sa mení na 25,20 €. Uvedená suma sa vzťahuje už k mesiacu september, preto vás prosíme, aby ste pri úhrade obedov zmenili výšku platby.

  Ďakujeme za pochopenie.

   

  SPÔSOB PLATBY:

  Trvalým príkazom cez bankový účet č.SK3875000000004016406679 mesiac dopredu, vždy do 15.dňa v mesiaci, paušálne I.stupeň 25,20  €. V správe pre prijímateľa uveďte meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

  Kontakt : 032/7445544;   +421 911 046 635 vedúcia jedálne p. Mária Siranová

               

   

 • ŠKD-OZNAM PRE RODIČOV

  5. 11. 2015

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste sa pri vyzdvihnutí svojho dieťaťa zo ŠKD ohlásili zvončekom pri vchode a čakali na dieťa v priestoroch šatne z hygienických dôvodov a aby sa žiaci naučili samostatnosti. Ďakujeme za porozumenie.smiley

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  Na dolinách 27,911 05 Trenčín
 • +421 905 905 297

Fotogaléria