Zoznam tried

Názov
1.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Aneta Lacovičová
Učebňa 1.Z
2. Z Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Giblaková
Učebňa 2.Z
3. Z Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Vaňová
Učebňa 3.Z
4. Z Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Dovinová
Učebňa 4.Z
5. Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Radoslava Striežencová
Učebňa 5.Z
6. Z Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natália Remšíková
Učebňa 6.Z
Foto Foto Foto Foto Foto
7. Z Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Motolová
Učebňa 7.Z
Foto Foto Foto Foto Foto
8. Z Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Edita Kňážková
Učebňa 8.Z
Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria