Navigácia

 • Súkromná základná škola FUTURUM Vás pozýva na akciu:

  Š K O L A     N A   S K Ú Š K U

   

  Milí škôlkari – budúci prváčikovia!

  Príďte medzi nás a na chvíľu si vyskúšajte, aké je byť školákom smiley !

   

  Pozývame:

  • skupiny predškolákov z Trenčína a blízkeho okolia (maximálne 10 detí v jednej skupine) a sprievodný pedagogický dozor MŠ

   

  Program:

  • 45 minútový blok s programom pre predškolákov v slovenskom a anglickom jazyku spojený s prehliadkou školy

   

  Termíny:

  • 14. 11. 2017 (utorok) v čase od 9:00 do 9:45
  • 16. 11. 2017 (štvrtok) v čase od 10:00 do 10:45
  • 21. 11. 2017 (utorok) v čase od 9:00 do 9:45
  • 23. 11. 2017 (štvrtok) v čase od 10:00 do 10:45
  • 28. 11. 2017 (utorok) v čase od 9:00 do 9:45

   

  Prihlasovanie:

  • e-mailom: jvanova@szsfuturum.sk
  • telefonicky: 0905 905 297

   

   

 • VYREZÁVANIE A ZDOBENIE TEKVÍC - ŠKD I. STUPEŇ

  Vážení rodičia, milé deti!

  Školský klub detí Vás na spoločné popoludnie s rodičmi pri vyrezávaní a zdobení tekvic, ktoré sa bude konať v 2 termínoch:

  • 11.10.2017 o 14:30 hod (2. oddelenie ŠKD, p. vychovávateľka Evka)
  • 18.10.2017 o 14:30 hod (1. oddelenie ŠKD, p. vychovávateľka Peťka)

   

  Čo si priniesť? 

  • tekvicu
  • pomôcky na vyrezávanie
  • prírodný materiál na zdobenie
  • dobrú náladu smiley

   

  Tešíme sa na vás!

 • PLATBY ZA OBEDY - 1. STUPEŇ - ZMENA

  Vážení rodičia,

  platby za obedy v školskej jedálni sa v školskom roku 2017/2018 upravujú nasledovne: mesačná výška platby za obed sa mení na 25,20 €. Uvedená suma sa vzťahuje už k mesiacu september, preto vás prosíme, aby ste pri úhrade obedov zmenili výšku platby.

  Ďakujeme za pochopenie.

   

  SPÔSOB PLATBY:

  Trvalým príkazom cez bankový účet č.SK3875000000004016406679 mesiac dopredu, vždy do 15.dňa v mesiaci, paušálne I.stupeň 25,20  €. V správe pre prijímateľa uveďte meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

  Kontakt : 032/7445544;   +421 911 046 635 vedúcia jedálne p. Mária Siranová

               

   

 • Výsledková listina školy z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ - 2016/2017

  21. 1. 2017

  Matematika

  Priemerná úspešnosť SZŠ FUTURUM = 82,9%

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer = 62,3%

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru = 20,6%

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  Priemerná úspešnosť SZŠ FUTURUM = 80,4%

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer = 63,1%

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru = 17,3%

   

  GRATULUJEME k peknému výsledku!!!

 • KONZULTAČNÉ HODINY

  KONZULTAČNÉ HODINY

  Vážení rodičia!

  Každý pondelok v čase od 13:30 do 15:30 Vám ponúkame priestor pre komunikáciu s triednymi učiteľkami v rámci konzultačných hodín.

   

  VÝCHOVNÝ PORADCA

  V rámci pondelkových konzultačných hodín je v prípade potreby tiež možné dohodnúť si konzultáciu s výchovným poradcom.

 • ŠKD-OZNAM PRE RODIČOV

  5. 11. 2015

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste sa pri vyzdvihnutí svojho dieťaťa zo ŠKD ohlásili zvončekom pri vchode a čakali na dieťa v priestoroch šatne z hygienických dôvodov a aby sa žiaci naučili samostatnosti. Ďakujeme za porozumenie.smiley

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  Na dolinách 27,911 05 Trenčín
 • +421 905 905 297

Fotogaléria