• Oznam

  Riaditeľské voľno

  Na základe § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o výkone štátnej správy v školstve a v školskej samospráve, tiež podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z,z, o výchove a vzdelávaní, z organizačných  dôvodov

   

  udeľujeme dňa 29.10.2018 ( pondelok) žiakom školy SZŠ FUTURUM riaditeľské voľno.

  ŠKD je počas riaditeľského voľna mimo prevádzky.

   

  30. 10. 2018 je štátny sviatok - 100. výročie Deklarácie slovenského národa

  31. 10. 2018 - 2. 11. 2018 -  jesenné prázdniny

  1.11.2018 Sviatok vštkých svätých

  Žiaci končia vyučovanie dňom 26.10. 2018 (piatok), opäť zasadnú do školských lavíc po jesenných prázdninách, 5. 11. 2018 (pondelok).

  Ďakujeme za pochopenie.

   

   

   

 • Oznam

  Dňa 24.10. 2018 o 15:00 hod. sa v KD v areáli  Detského mestečka Zlatovce, koná PASOVANIE PRVÁČIKOV.

  Prosíme rodičov žiakov 2. Z, 3. Z a 4. Z, aby svoje deti vyzdvihli po 16:00 hod. v KD.

  Ďakujeme za pochopenie. 

 • Škola na skúšku

  Akcia pre škôlkarov - budúcich prváčikov !

  Milí škôlkari – budúci prváčikovia!

  Príďte medzi nás a na chvíľu si vyskúšajte, aké je byť školákomJ !

   

  Pozývame:

  • skupiny predškolákov z Trenčína a blízkeho okolia (maximálne 10 detí v jednej skupine) a sprievodný pedagogický dozor MŠ

  Program:

  • 45 minútový blok s programom pre predškolákov v slovenskom a anglickom jazyku spojený s prehliadkou školy

  Termíny:

  • 13. 11. 2018 (utorok) v čase od 9:00 do 9:45
  • 20. 11. 2018 (utorok) v čase od 9:00 do 9:45

  Prihlasovanie:

  • e-mailom: jvanova@szsfuturum.sk
  • telefonicky:0905 905 297

   

   

 • Týždeň zdravej výživy na II. stupni

   

   

   

  „TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY“

   

   Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú často zabúdame. Práve preto budú dni v týždni od 15.10 do 19.10. zamerané na podporu zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny, zvýšenia pohybovej aktivity.

  AKTIVITY:

  pondelok: 15.10.    Deň ovocia

  utorok: 16.10.       Deň nátierok – trieda 8.Z

                                Cvičenie jogy – telesná výchova

   

   streda: 17.10.        Zeleninový deň

                                 Deň nátierok – trieda 5.Z, 6.Z

   

  štvrtok: 18.10.     Deň bez sladkostí a sladkých nápojov

                               Deň nátierok – trieda 7.Z

   

   piatok: 19.10.      Cvičenie jogy – telesná výchova

   

   Súčasťou týždňa bude aktivita „Hýbme sa – odstránime obezitu“ = každá trieda + učitelia  si počas vyučovania urobia telovýchovnú chvíľku cca 5 – 10 minút JJ

    

   

 • Týždeň zdravého životného štýlu

  Vážení rodičia, milé deti

  od 15.10. - 19.10. 2018 pripravujeme pre žiakov 1. stupňa týždeň zdravej výživy so zameraním na podporu a pochopenie významu zdravej stravy, jej prípravy a konzumácie.

  Aktivity:

  Pondelok  Spoločne za zdravím (rozhovory, prezentácie, pracovné listy)

  Utorok       Vitamínový deň (ochutnávka ovocia a zeleniny)

                    Najkrajšie jabĺčko (súťaž)

  Streda       Pomazánky mojej mamky (možnosť prezentácie doma vyrobenej nátierky s receptom a jej              

                    ochutnávka)

  Štvrtok       Maškrtné jazýčky, šikovné ručičky (príprava vlastného pokrmu)

  Piatok        Projektové prezentácie (vyhodnotenie celotýždňových aktivít)

   

  Tešíme sa na spoluprácu a nové zážitky oku a chuti lahodiace .

   

   

   

   

   

   

  Automaticky

   

 • Bezpečnosť

       Vážení rodičia,

  z dôvodu bezpečnosti a ochrany žiakov školy bude budova školy uzamknutá od 8.10 hod. do 11.40 hod.

  Ďakujeme za pochopenie

 • Záujmová činnosť v školskom roku 2018/2019

  Vážení rodičia,

  aj v tomto školskom roku prichádzame s ponukou záujmových krúžkov pre žiakov 1. stupňa SZŠ FUTURUM.

  Pre žiakov otvárame:

  1. English in action                                                                            štvrtok        Mgr. Zuzana Vereśová

  2. Výtvarný krúžok                                                                             utorok         Mgr. Janka Dovinová

  3. Myslím, myslíš, myslíme ( Matematika prof. Hejného) 2. roč.   štvrtok        Mgr. Soňa Valentová

  4. Myslím, myslíš myslíme 3. roč.                                                     streda         Mgr. Jana  Vaňová

     

  Tešíme sa na spoluprácu.

  Našim žiakom prajeme príjemné, zábavné a tvorivé využitie voľného času.

                                                                                                                kolektív pedagógov

 • OZNAM: PLATBY - ŠKOLNÉ

  Vážení rodičia,

  Vaše úhrady za školné a ŠKD sú vždy priradené k platbám nasledujúci mesiac (napr. platby za november budú napárované koncom mesiaca december).

  Ďakujeme za pochopenie.

 • PLATBY ZA OBEDY - 1. STUPEŇ - ZMENA

  Vážení rodičia,

  platby za obedy v školskej jedálni sa v školskom roku 2017/2018 upravujú nasledovne: mesačná výška platby za obed sa mení na 25,20 €. Uvedená suma sa vzťahuje už k mesiacu september, preto vás prosíme, aby ste pri úhrade obedov zmenili výšku platby.

  Ďakujeme za pochopenie.

   

  SPÔSOB PLATBY:

  Trvalým príkazom cez bankový účet č.SK3875000000004016406679 mesiac dopredu, vždy do 15.dňa v mesiaci, paušálne I.stupeň 25,20  €. V správe pre prijímateľa uveďte meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

  Kontakt : 032/7445544;   +421 911 046 635 vedúcia jedálne p. Mária Siranová

               

   

 • ŠKD-OZNAM PRE RODIČOV

  5. 11. 2015

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste sa pri vyzdvihnutí svojho dieťaťa zo ŠKD ohlásili zvončekom pri vchode a čakali na dieťa v priestoroch šatne z hygienických dôvodov a aby sa žiaci naučili samostatnosti. Ďakujeme za porozumenie.smiley

 • KONZULTAČNÉ HODINY

  KONZULTAČNÉ HODINY - Obrázok 1

  KONZULTAČNÉ HODINY

  Vážení rodičia!

  Každý pondelok v čase od 13:30 do 15:30 Vám ponúkame priestor pre komunikáciu s triednymi učiteľkami v rámci konzultačných hodín.

   

  VÝCHOVNÝ PORADCA

  V rámci pondelkových konzultačných hodín je v prípade potreby tiež možné dohodnúť si konzultáciu s výchovným poradcom.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  Na dolinách 27,911 05 Trenčín
 • +421 905 905 297

Fotogaléria