Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jana Vaňová Rozvrh
Riaditeľka
Triedna učiteľka: 2.Z
jvanova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Katarína Motolová Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 6.Z
kmotolova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Mária Bendová Rozvrh
Učiteľka
mbendova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Dušan Berta Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Erika Bieliková Rozvrh
Učiteľka
ebielikova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Eva Ďobeková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Janka Dovinová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.Z
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
jdovinova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Matej Chlapík Rozvrh
Učiteľ
mchlapik@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Michal Chvojka, PhD. Rozvrh
Učiteľ
mchvojka@sgfuturum.sk
 
 
Eva Janovská Vychovávateľka
ejanovska@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Edita Kňážková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.Z
eknazkova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Lucia Koštialiková Rozvrh
Učiteľka
lkostialikova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Margaréta Krecháčová Rozvrh
Učiteľka
mkrechacova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Andrea Mušutová Rozvrh
Učiteľka
amusutova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Eva Navrátilová Učiteľka
Vedie krúžok: Turistický krúžok
enavratilova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Natália Remšíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.Z
nremsikova@sgfuturum.sk
 
 
Ing. Radoslava Striežencová Rozvrh
koordinátorka pedagogicko - organizačnej činnosti
Triedna učiteľka: 8.Z
rstriezencova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Stanislav Štefánik Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Štefan Štromajer Učiteľ
 
 
Mgr. Petra Švitlová Vychovávateľka
psvitlova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Anna Tisoňová Rozvrh
Učiteľka
atisonova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Vakošová Učiteľka
 
 
Mgr. Soňa Valentová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.Z
Vedie krúžok: Krúžok informatiky
svalentova@szsfuturum.sk
 
 
Ing. Mária Zahoranská Rozvrh
Učiteľka
mzahoranska@sgfuturum.sk
 
 
RNDr. Tomáš Žatko, PhD. Rozvrh
Učiteľ
tzatkova@sgfuturum.sk

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria