Online rozvrh

Zápis do 1. ročníka

Informácie

 

Zápis 2021/2022

Zápis žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 sa predbežne uskutoční  v dňoch 8.a 9. apríla 2021 ( štvrtok, piatok).

Pri organizácii zápisu sa budeme riadiť platnými usmerneniami  MŠ SR a príslušného RÚVZ, o ktorých budeme informovať prostredníctvom webového sídla školy.

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť dve triedy 1. ročníka.

V prípade záujmu o štúdium na našej škole sa môžete bližšie informovať telefonicky každú stredu a vo štvrtok na tel. čísle 0905 905 297 v čase od 8,30 do 10,00 hod. alebo mailom na adrese skola@szsfuturum.sk.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
  • Sekretariát školy:
    +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria