Online rozvrh

Zápis do 1. ročníka

Pokyny k zápisu

 

                                                      Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

 

Termín zápisu:  3. apríl 2023  od 14:00 hod.

 Pred zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na webovom sídle školy v ľavom menu.

 

K zápisu je potrebné:

 

 • osobná účasť dieťaťa
 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • vyplnená elektronická  prihláška, v prípade, že rodičia nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, vyplnia ju v papierovej forme priamo pri zápise  
 • žiadosť o prijatie do 1. ročníka podpísaná oboma zákonnými zástupcami (ak nie je možné, aby druhý zákonný zástupca z vážnych dôvodov žiadosť podpísal, v škole vyplníte čestné prehlásenie)
 • účasť oboch zákonných zástupcov (v prípade, že sa zápisu zúčastní iba jeden zákonný zástupca dieťaťa, prinesie na zápis vyplnenú prihlášku podpísanú oboma zákonnými zástupcami.)
 • doklad o školskej zrelosti z MŠ (ak máte k dispozícii)

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM, 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
  1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
 • Sekretariát školy:
  +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria