Príspevok na vzdelávanie

Nadpis

 

Ročný príspevok na vzdelávanie je potrebné uhrádzať na č. účtu:

2621222078/1100 v Tatrabanke

IBAN: SK7111000000002621222078
            
Variabilný symbol:    má každý študent uvedený na zmluve

 

         Popis platby:  PRIEZVISKO  A MENO ŽIAKA

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria