Školský klub detí

ŠKD - základné informácie

 

Súčasťou SZŠ je školský klub FUTURÁČIK, ktorý je v prevádzke po vyučovaní do 17:00.

ŠKD funguje v troch oddeleniach pod vedením Mgr. Anny Mušutovej, Mgr. Petry Švitlovej a Nikoly Šišovskej.

 

Cieľom školského klubu FUTURÁČIK je poskytnúť ďeťom priestor pre oddych, relaxáciu a aktívny odpočinok.

V ŠKD podporujeme kreativitu detí, pomáhame im realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú a  rozvíjame ich talent v rôznych oblastiach výchovy.

Deti podporujeme vo vytváraní priateľských vzťahov s ich rovesníkmi.

Zároveň sa snažíme vytvárať podmienky k tomu, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie.

 

Tematické oblasti ŠKD sú rovnomerne rozdelené na oblasť:

vzdelávaciu,

spoločensko-vednú,

prírodovedno-enviromentálnu,

pracovno-technickú,

esteticko výchovnú (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická),

telesnú, zdravotnú a športovú.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria