Piatok 14. 8. 2020

Počítadlo

Počet návštev: 1331235

Novinky

 • LETNÁ ČINNOSŤ ŠKD od 1. 7. 2020 - 17. 7. 2020

  Milí rodičia, v prílohe vám zasielame pokyny k organizácii letného ŠKD :-)

 • Dňa 30. júna (utorok) sa uskutoční slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 v čase od 8:00 - 9:00 v jednotlivých triedach.

  Zúčastniť sa môžu iba žiaci a učitelia školy.

  V tento deň nebude ŠKD a školská výdajňa v prevádzke. Žiaci sú hromadne odhlásení z obeda.


 • Podmienky na bezpečné vzdelávanie žiakov 5. až 8. ročníka od 22. 06. 2020 sú nasledovné:

  1. Žiaci sú povinní pred prvým nástupom do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy, v trvaní viac ako 3 dni, odovzdať službe podpísané „Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa“. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do školy a následné prezenčné vzdelávanie. vyhlasenie.docx
  2. Žiaci 5. až 8. ročníka budú prechádzať zdravotným filtrom, bude im meraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom.
 • Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, zo dňa 20.4.2020 sa vedenie SZŠ FUTURUM v Trenčíne, rozhodlo hodnotiť žiakov nasledovne:

  V čase prerušenia vyučovania nebudú klasifikované tieto predmety:

  • Hudobná výchova (1. a 2. st.)
  • Výtvarná výchova (1. a 2. st.)
  • Telesná a športová výchova (1. a 2. st.)
  • Etická/Náboženská výchova (1. a 2. st.)
  • Pracovné vyučovanie (1. st)
  • Techn
 • 1. Poplatok za divadelné predstavenie v Nitre - bude vám vrátený v priebehu mesiaca jún, po dohode s triednym učiteľom je možnosť uhradiť ním pracovné zošity k ďalšiemu školskému roku.

  2. Škola v prírode - záloha sa momentálne nachádza u poskytovateľa služby (cestovná kancelária), prijali sme ponuku náhradného termínu na jar 2021, v prípade nezáujmu o pobyt v škole prírode v náhradnom termíne, kontaktujte vedenie školy.

  3. Poplatky za stravu - na konci mesiaca jún bude prebiehať vyúčtovanie a o prípadných nedoplatkoch alebo preplatkoch budete informovaní.

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 15. júna 2020 sa nemenia, zostávajú v platnosti pravidlá nastavené dňom 1.6.2020.

  Na vyučovaní sa zúčastnia žiaci 1. - 4. ročníka.

  Vyučovanie bude prebiehať denne od 8:00 do 11:20 hod.

  Služba pri vstupe do školy je zabezpečená od 11:00 do 16:00 hod.

  Vyučovanie bude realizované v blokoch podľa vopred stanoveného rozvrhu.

  Predmety, ktoré sa budú vyučovať: matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda a vlastiveda.

 • Práve prebieha zisťovanie záujmu o nástúp žiakov II. stupňa na vyučovanie od 22.6.2020 prostredníctvom EduPage hlasovania.

  Bližšie info o organizácii vám oznámime až po usmernení ministerstva školstva.

 • Práve prebieha zisťovanie záujmu o letnú školu prostredníctvom EduPage hlasovania.

  Bližšie info o organizácii letnej školy vám oznámime až po usmernení ministerstva školstva.

 • Momentálne prebieha zisťovanie záujmu o nástup žiakov 1. - 5. ročníka do školy od 1. júna 2020.

  Po prieskume bude zverejnený vnútorný systém organizácie dňa a vyučovania v SZS Futurum. Je pre nás dôležité zistiť záujem rodičov o vyučovanie a stravovanie z dôvodu organizácie vyučovania a ostatných aktivít.

  Ďakujeme za spoluprácu.

 • Oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov SZŠ FUTURUM Trenčín, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

  Pozastavenie platieb sa týka:

  • príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (základná škola).

Novinky

 • LETNÁ ČINNOSŤ ŠKD od 1. 7. 2020 - 17. 7. 2020

  Milí rodičia, v prílohe vám zasielame pokyny k organizácii letného ŠKD :-)

 • Dňa 30. júna (utorok) sa uskutoční slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 v čase od 8:00 - 9:00 v jednotlivých triedach.

  Zúčastniť sa môžu iba žiaci a učitelia školy.

  V tento deň nebude ŠKD a školská výdajňa v prevádzke. Žiaci sú hromadne odhlásení z obeda.


 • Podmienky na bezpečné vzdelávanie žiakov 5. až 8. ročníka od 22. 06. 2020 sú nasledovné:

  1. Žiaci sú povinní pred prvým nástupom do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy, v trvaní viac ako 3 dni, odovzdať službe podpísané „Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa“. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do školy a následné prezenčné vzdelávanie. vyhlasenie.docx
  2. Žiaci 5. až 8. ročníka budú prechádzať zdravotným filtrom, bude im meraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom.
 • Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, zo dňa 20.4.2020 sa vedenie SZŠ FUTURUM v Trenčíne, rozhodlo hodnotiť žiakov nasledovne:

  V čase prerušenia vyučovania nebudú klasifikované tieto predmety:

  • Hudobná výchova (1. a 2. st.)
  • Výtvarná výchova (1. a 2. st.)
  • Telesná a športová výchova (1. a 2. st.)
  • Etická/Náboženská výchova (1. a 2. st.)
  • Pracovné vyučovanie (1. st)
  • Techn
 • 1. Poplatok za divadelné predstavenie v Nitre - bude vám vrátený v priebehu mesiaca jún, po dohode s triednym učiteľom je možnosť uhradiť ním pracovné zošity k ďalšiemu školskému roku.

  2. Škola v prírode - záloha sa momentálne nachádza u poskytovateľa služby (cestovná kancelária), prijali sme ponuku náhradného termínu na jar 2021, v prípade nezáujmu o pobyt v škole prírode v náhradnom termíne, kontaktujte vedenie školy.

  3. Poplatky za stravu - na konci mesiaca jún bude prebiehať vyúčtovanie a o prípadných nedoplatkoch alebo preplatkoch budete informovaní.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
 • Sekretariát školy:
  +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria