Sobota 6. 6. 2020

Počítadlo

Počet návštev: 1309998

Novinky

 • Práve prebieha zisťovanie záujmu o letnú školu prostredníctvom EduPage hlasovania.

  Bližšie info o organizácii letnej školy vám oznámime až po usmernení ministerstva školstva.

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1. júna 2020

  Na vyučovaní sa zúčastnia žiaci 1. - 4. ročníka.

  Vyučovanie bude prebiehať denne od 8:00 do 11:20 hod.

  Služba pri vstupe do školy je zabezpečená od 11:00 do 16:00 hod.

  Vyučovanie bude realizované v blokoch podľa vopred stanoveného rozvrhu.

  Predmety, ktoré sa budú vyučovať: matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda a vlastiveda.

  Žiaci si v pondelok (1. 6. 2020) donesú do školy všetky učebnice a pracovné pomôcky.

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  Vážení rodičia,

  z dôvodu Covid19 a zvýšených hygienických opatrení bude tento školský rok súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN prebiehať online formou u Vás doma.

  Posielame Vám podrobný postup ako treba pri súťažení postupovať:
  Do 5. 6. 2020 sa môžete na nižšie uvedenej webovej stránke týmto kódom skúšobne prihlásiť:
  (tu napíšeme kód pre daného žiaka)
  https://online.matematickyklokan.sk/klokan-online.php


  Na tejto webovej stránke si môžete urobiť skúšobný test na precvičenie.

 • Momentálne prebieha zisťovanie záujmu o nástup žiakov 1. - 5. ročníka do školy od 1. júna 2020.

  Po prieskume bude zverejnený vnútorný systém organizácie dňa a vyučovania v SZS Futurum. Je pre nás dôležité zistiť záujem rodičov o vyučovanie a stravovanie z dôvodu organizácie vyučovania a ostatných aktivít.

  Ďakujeme za spoluprácu.

 • Oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov SZŠ FUTURUM Trenčín, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

  Pozastavenie platieb sa týka:

  • príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (základná škola).

 • Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, zo dňa 20.4.2020 sa vedenie SZŠ FUTURUM v Trenčíne, rozhodlo hodnotiť žiakov nasledovne:

  V čase prerušenia vyučovania nebudú klasifikované tieto predmety:

  • Hudobná výchova (1. a 2. st.)
  • Výtvarná výchova (1. a 2. st.)
  • Telesná a športová výchova (1. a 2. st.)
  • Etická/Náboženská výchova (1. a 2. st.)
  • Pracovné vyučovanie (1. st)
  • Techn
 • Počas karantény bude prebiehať online vyučovanie na 2. stupni nasledovne:

  Rozvrh vo formáte pdf si môžete stiahnuť z nasledovných odkazov:

 • Online činnosť ŠKD (EduPage, Zoom, WhatsApp...:)

  1. oddelenie p. Švitlová - štvrtok 15,00 hod.

  2. oddelenie p. Šišovská - štvrtok 15,00 hod.

  3. oddelenie p. Mušutová - utorok 14,00 hod.

  Online činnosť špeciálneho pedagóga

  Mgr. Andrea Mušutová - pondelok, streda, piatok (alebo podľa dohody)

  kontakt: andrea.musutova@gmail.com

  Online

 • Všetkým našim žiakom, rodičom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pokojnú, v zdraví prežitú Veľkú noc.

 • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa zápis detí do 1. ročníka uskutoční v termíne od 15.4. do 30. 4. 2020.

  Vedenie SZŠ FUTURUM oznamuje rodičom a zákonným zástupcom, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 16. a 17. apríla 2020 (štvrtok, piatok).

  Zápis bude prebiehať bez osobnej účasti dieťaťa!

  Pokyny k zápisu:

  1. Pred zápisom je potrebné vyplniť on-line elektronickú prihlášku do 15.4.2020.

  (elektronická prihláška tu)

  2. Vytlačte, vyplňte a podpíšte (obaja zákonní zástupcovia) žiadosť o prijatie do 1. ročníka.

Novinky

 • Práve prebieha zisťovanie záujmu o letnú školu prostredníctvom EduPage hlasovania.

  Bližšie info o organizácii letnej školy vám oznámime až po usmernení ministerstva školstva.

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1. júna 2020

  Na vyučovaní sa zúčastnia žiaci 1. - 4. ročníka.

  Vyučovanie bude prebiehať denne od 8:00 do 11:20 hod.

  Služba pri vstupe do školy je zabezpečená od 11:00 do 16:00 hod.

  Vyučovanie bude realizované v blokoch podľa vopred stanoveného rozvrhu.

  Predmety, ktoré sa budú vyučovať: matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda a vlastiveda.

  Žiaci si v pondelok (1. 6. 2020) donesú do školy všetky učebnice a pracovné pomôcky.

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  Vážení rodičia,

  z dôvodu Covid19 a zvýšených hygienických opatrení bude tento školský rok súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN prebiehať online formou u Vás doma.

  Posielame Vám podrobný postup ako treba pri súťažení postupovať:
  Do 5. 6. 2020 sa môžete na nižšie uvedenej webovej stránke týmto kódom skúšobne prihlásiť:
  (tu napíšeme kód pre daného žiaka)
  https://online.matematickyklokan.sk/klokan-online.php


  Na tejto webovej stránke si môžete urobiť skúšobný test na precvičenie.

 • Momentálne prebieha zisťovanie záujmu o nástup žiakov 1. - 5. ročníka do školy od 1. júna 2020.

  Po prieskume bude zverejnený vnútorný systém organizácie dňa a vyučovania v SZS Futurum. Je pre nás dôležité zistiť záujem rodičov o vyučovanie a stravovanie z dôvodu organizácie vyučovania a ostatných aktivít.

  Ďakujeme za spoluprácu.

 • Oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov SZŠ FUTURUM Trenčín, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

  Pozastavenie platieb sa týka:

  • príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (základná škola).

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
 • Sekretariát školy:
  +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria