Zápis žiakov do 1. ročníka:

 • 8. a 9. apríla 2021
 • otvárame dve triedy smiley

 

Utorok 2. 3. 2021

Počítadlo

Počet návštev: 1492607

Novinky

 • Prerušenie prezenčného vyučovania od 1. marca 2021

  Vedenie SZŠ FUTURUM oznamuje, že od pondelka 1. marca 2021 žiaci 1. stupňa ZŠ prechádzajú na dištančnú výučbu na základe vyhlášky RÚVZ Trenčín. Zatvorenie škôl sa predpokladá cca na 2 týždne.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Ponúkame možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže Matemetický klokan. V prípade, že budú školy otvorené, súťaž sa uskutoční v škole, v prípade zatvorených škôl súťaž bude online formou.

  Súťaž je určená pre žiakov 1. až 8. ročníka.

  Štartovné za žiaka je 4€.

  Prihlásiť sa môžete do 12. 3. 2021 a súťažiť sa bude od 19. do 23. 4. 2021 u triednych vyučujúcich alebo individuálne.

  Viac informácií tu: https://matematickyklokan.sk/

 • SZŠ FUTURUM v dňoch 27. februára 2021 (sobota) a 27. marca 2021 (sobota) organizuje pre záujemcov o študium na škole Dni otvorených dverí s nasledovným programom.

  Program DOD vám bude predstavený online formou:

  1. prezentácia školy

  2. predstavenie vyučujúcich (učitelia, vychovávatelia, školský špeciálny pedagóg)

  3. predstavenie ŠkvP

  4. prezentácia výučby ANJ (knihy, metódy)

  5. diskusia

  V prípade vášho záujmu zúčastniť sa online DOD, kontaktujte nás e - mailom skola@szsfuturum.sk.

  Prihlásiť sa môžete do 26. februára 2021.

 • Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v nastavenej dištančnej výučbe.


  Organizačné pokyny k prezenčnej výučbe žiakov 1. stupňa od 22. 2. 2021

  Podmienky nástupu žiakov do školy a ŠKD:


  • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že dieťaťu nebola nariadená karanténa.
  • Platné negatívne antigénové alebo RT-PCR testy oboch zákonných zástupcov alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 (povinná príloha čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti).

  Požadované dokumenty na stiahnutie:

 • Vážení rodičia,

  od 22. februára 2021 (pondelok) začína prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa ZŠ.

  Na škole nebude k dispozícii odberové miesto na testovanie, využite prosím existujúce MOM na území mesta Trenčín.

  https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

  https://trencin.sk/aktuality/kde-mozete-v-trencine-ziskat-antigenovy-test/

  Žiaci, ktorí na prezenčné vyučovanie nenastúpia, sa budú vzdelávať dištančne - formou vypracovania zadaných úloh. Online forma nebude prebiehať.

  Strava pre žiakov bude nahlásená hromadne. Ak žiak nenastúpi na prezenčné vyučovanie, je potrebné ho zo stravy odhlásiť.

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Jarné prázdniny sú v termíne od 15. februára 2021 (pondelok) do 19. februára 2021 (piatok).

  Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese.

  Naši pedagógovia pripravili počas jarných prázdnin pre svojich žiakov nasledovné online aktivity:


  I. stupeň:

  1. Didaktické hry pre 1. Z - pondelok

  2. Online kvíz pre 2. A - streda

  3. Komunitné stretnutie 2. Z so zameraním na rozvoj prezenčných a prosociálnych zručností.

  4. Didaktické hry, milionár 3. Z - utorok

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovo - vzdelávací proces v školy darovaním 2 % z dane.

  Bližšie info nájdete v ľavej bočnej lište.

  Ďakujeme za spoluprácu.

 • Rozvrh hodín od 8. februára 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 8. 2. 2021 pokračujeme aj v druhom polroku v dištančnom vzdelávaní. Žiaci 2. stupňa (6. až 8. ročník) budú mať od budúceho týždňa nový rozvrh.

  Veríme, že čoskoro sa so žiakmi uvidíme v priestoroch školy, nielen na obrazovkách počítačov.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 • Organizácia vyučovania od 8. februára do 12. februára 2012.

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  vedenie SZŠ FUTURUM vám oznamuje, že na základe odporúčania Krízového štábu mesta Trenčín a Rozhodnutia RÚVZ v Trenčíne, žiaci 1. stupňa v meste Trenčín od 8. februára 2021 do školy nenastupujú.

  Budúci týždeň bude pokračovať dištančné vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa ZŠ podľa aktuálneho rozvrhu hodín.

  Jarné prázdniny začínajú od 15. februára 2021.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
 • Sekretariát školy:
  +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria