Online rozvrh

2% daneVážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

1.Do 15.02.2021* požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného 
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo *Potvrdenie 
o zaplatení dane* 
https://www.jaslovensko.sk/files/partner/podporte-nas/dve-percenta/tlaciva/v2pv18-v1-1.pdf

3.Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
*a) 2% z Vašej zaplatenej dane *- to je maximálna suma, ktorú môžete v 
prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, 
alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí 
byť *minimálne 3 €.*
*b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín 
<http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/>a 
získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií 
https://www.jaslovensko.sk/dve-percenta/ziadost-vystavenie-potvrdenia/, pre 
ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.*

4.Prečítajte si pozorne celé *Vyhlásenie* 
<http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/>.

5.Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu 
chcete poukázať. (*VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v 
oficiálnom Zozname prijímateľov!)*

6.*Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, 
zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a 
adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!*

7.Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, *doručte do 
30.04.2021 *na daňový úrad **** – adresu si nájdete tu: 
*https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost**

8.****Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a 
Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 
hodín dobrovoľníckej činnosti!!!*

9.Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli 
Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

10.*Poznámky:*

11.Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane, dobrovoľníci môžu 
poukázať až 3% z dane! 
<http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/>

12.Tlačivá sa podávajú na daňový úrad (*adresu si nájdete tu: 
*https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost**)

13.Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, 
nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy 
platíte celú daň daňovému úradu.

14.IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité 
polia ostávajú prázdne

*Všetky tlačivá nájdete na: 
*http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/**

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Vedecko - náučné centrum FUTURUM, n.o.
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
  Právna forma: n. o.
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37923862
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Vedecko - náučné centrum FUTURUM, n.o.
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
  Právna forma: n. o.
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37923862
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Vedecko - náučné centrum FUTURUM, n.o.
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
  Právna forma: n. o.
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37923862
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
 • Sekretariát školy:
  +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria