Online rozvrh

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@szsfuturum.sk alebo Sekretariát školy: +421 905 905 297, 032/ 2021305 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Lektor   Mám záujem

Úväzok:part-time
Dátum nástupu:1.9.2023
Požiadavky:Školský klub FUTURÁČIK , plánuje svoje brány otvoriť v nasledujúcom školskom roku 23/24 nielen svojim žiakom, ale i kamarátom z iných škôl v podobe voľnočasového centra. Tu by sme chceli rozvíjať nadanie, vedomosti, kreativitu a energiu detí v podobe ŠPORTOVÉHO krúžku ( tanec, karate, joga, balet, pohybová príprava) , JAZYKOVÉHO kurzu ( anglický, nemecký, španielsky, francúzsky) , VEDOMOSTNÉHO krúžku ( riešenie logických hádaniek, hraním vedomostných hier, riešením hlavolamov, šachov či dámy) , POČÍTAČOVÉHO krúžku , LEGO krúžku, UMELECKÉHO krúžku (dramatický, výtvarná..)

Preto ak ťa baví práca s deťmi, máš na niektorú z týchto aktivít vzdelanie, kurz a svoje vedomosti a pozitívnu náladu chceš odovzdať a preniesť aj deťom tak pošli životopis na :
sekretariat@szsfuturum.sk, alebo kontaktujte na čísle +421905 905 297 a my ťa radi pozveme na stretnutie, prípadne privítame v našom tíme.
 

 
Pozícia:

Učiteľ pre primárne vzdelávanie    Mám záujem

Úväzok:Rozsah úväzku 100%
Dátum nástupu:1.9.2023
Požiadavky:Súkromná základná škola FUTURUM, 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Informácie o pracovnom mieste
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Znalosť anglického jazyka (štátna skúška) vítaná.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia - doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať:
- mailom na adresu: sekretariat@szsfuturum.sk alebo poštou na adresu SZŠ FUTURUM, 1. mája 167/9, 911 01 Trenčín
Kontaktná osoba: Ing. Kamila Chorvátová
Telefonický kontakt: 0905 905 297
 

 
Pozícia:

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – aprobácia s matematikou, fyzikou, informatikou   Mám záujem

Úväzok:Rozsah úväzku 100%
Dátum nástupu:1.9.2023
Požiadavky:Súkromná základná škola FUTURUM, 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Voľné pracovné miesto: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – aprobácia s matematikou, fyzikou, informatikou
Informácie o pracovnom mieste
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Znalosť anglického jazyka : vítaná
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia - doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať:
- mailom na adresu: sekretariat@szsfuturum.sk alebo poštou na adresu SZŠ FUTURUM, 1. mája 167/9, 911 01 Trenčín
Kontaktná osoba: Ing. Kamila Chorvátová
Telefonický kontakt: 0905 905 297
 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM, 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
    1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
  • Sekretariát školy:
    +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria