• ŠKD - oznam pre rodičov

  Vážení rodičia, prosíme vás o prinesenie náhradného  oblečenia pre svoje deti (tepláky, ponožky, tričko).

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Bezpečnosť

       Vážení rodičia,

  z dôvodu bezpečnosti a ochrany žiakov školy bude budova školy uzamknutá od 8.10 hod. do 11.40 hod.

  Ďakujeme za pochopenie

 • Záujmová činnosť v školskom roku 2018/2019

  Vážení rodičia,

  aj v tomto školskom roku prichádzame s ponukou záujmových krúžkov pre žiakov 1. stupňa SZŠ FUTURUM.

  Pre žiakov otvárame:

  1. English in action                                                                            štvrtok        Mgr. Zuzana Vereśová

  2. Výtvarný krúžok                                                                             utorok         Mgr. Janka Dovinová

  3. Myslím, myslíš, myslíme ( Matematika prof. Hejného) 2. roč.   štvrtok        Mgr. Soňa Valentová

  4. Myslím, myslíš myslíme 3. roč.                                                     streda         Mgr. Jana  Vaňová

     

  Tešíme sa na spoluprácu.

  Našim žiakom prajeme príjemné, zábavné a tvorivé využitie voľného času.

                                                                                                                kolektív pedagógov

 • OZNAM: PLATBY - ŠKOLNÉ

  Vážení rodičia,

  Vaše úhrady za školné a ŠKD sú vždy priradené k platbám nasledujúci mesiac (napr. platby za november budú napárované koncom mesiaca december).

  Ďakujeme za pochopenie.

 • PLATBY ZA OBEDY - 1. STUPEŇ - ZMENA

  Vážení rodičia,

  platby za obedy v školskej jedálni sa v školskom roku 2017/2018 upravujú nasledovne: mesačná výška platby za obed sa mení na 25,20 €. Uvedená suma sa vzťahuje už k mesiacu september, preto vás prosíme, aby ste pri úhrade obedov zmenili výšku platby.

  Ďakujeme za pochopenie.

   

  SPÔSOB PLATBY:

  Trvalým príkazom cez bankový účet č.SK3875000000004016406679 mesiac dopredu, vždy do 15.dňa v mesiaci, paušálne I.stupeň 25,20  €. V správe pre prijímateľa uveďte meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

  Kontakt : 032/7445544;   +421 911 046 635 vedúcia jedálne p. Mária Siranová

               

   

 • ŠKD-OZNAM PRE RODIČOV

  5. 11. 2015

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste sa pri vyzdvihnutí svojho dieťaťa zo ŠKD ohlásili zvončekom pri vchode a čakali na dieťa v priestoroch šatne z hygienických dôvodov a aby sa žiaci naučili samostatnosti. Ďakujeme za porozumenie.smiley

 • KONZULTAČNÉ HODINY

  KONZULTAČNÉ HODINY - Obrázok 1

  KONZULTAČNÉ HODINY

  Vážení rodičia!

  Každý pondelok v čase od 13:30 do 15:30 Vám ponúkame priestor pre komunikáciu s triednymi učiteľkami v rámci konzultačných hodín.

   

  VÝCHOVNÝ PORADCA

  V rámci pondelkových konzultačných hodín je v prípade potreby tiež možné dohodnúť si konzultáciu s výchovným poradcom.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  Na dolinách 27,911 05 Trenčín
 • +421 905 905 297

Fotogaléria