Online rozvrh

 • OZNAM

  Prerušenie prezenčného vyučovania od 1. marca 2021

  Vedenie SZŠ FUTURUM oznamuje, že od pondelka 1. marca 2021 žiaci 1. stupňa ZŠ prechádzajú na dištančnú výučbu na základe vyhlášky RÚVZ Trenčín. Zatvorenie škôl sa predpokladá cca na 2 týždne.

  Ďakujeme za pochopenie.

   

   

   

   

 • Medzinárodná súťaž Matematický klokan

  Ponúkame možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže Matemetický klokan. V prípade, že budú školy otvorené, súťaž sa uskutoční v škole, v prípade zatvorených škôl súťaž bude online formou.

  Súťaž je určená pre žiakov 1. až 8. ročníka.

  Štartovné za žiaka je 4€. 

  Prihlásiť sa môžete do 12. 3. 2021 a súťažiť sa bude od 19. do 23. 4. 2021 u triednych vyučujúcich alebo individuálne.

  Viac informácií tu:  https://matematickyklokan.sk/

 • Dni otvorených dverí - ONLINE

  SZŠ FUTURUM v dňoch 27. februára 2021 (sobota) a 27. marca 2021 (sobota) organizuje pre záujemcov o študium na škole Dni otvorených dverí s nasledovným programom. 

  Program DOD vám bude predstavený online formou:

  1. prezentácia školy

  2. predstavenie vyučujúcich (učitelia, vychovávatelia, školský špeciálny pedagóg)

  3. predstavenie ŠkvP

  4. prezentácia výučby ANJ (knihy, metódy)

  5. diskusia

  V prípade vášho záujmu zúčastniť sa  online DOD, kontaktujte nás e - mailom  skola@szsfuturum.sk.

  Prihlásiť sa môžete do 26. februára 2021

  Následne vám budú zaslané bližšie informácie a pokyny. 

   

  Tešíme sa na stretnutie

   

 • Organizácia vyučovania od 22. 2. 2021

  Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v nastavenej dištančnej výučbe.


  Organizačné pokyny k prezenčnej výučbe žiakov 1. stupňa od 22. 2. 2021

  Podmienky nástupu žiakov do školy a ŠKD:


  • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že dieťaťu nebola nariadená karanténa.
  • Platné negatívne antigénové alebo RT-PCR testy oboch zákonných zástupcov alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 (povinná príloha čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti).

  Požadované dokumenty na stiahnutie:

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti:

  prehlasenie_o_bezinfekcnosti.docx


  Informácie pre dotknutú osobu (nie je potrebné tlačiť):

  Priloha_c._8b_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase_(.docx


  Vyhlásenie pred prvým nástupom je možné odovzdať len osobne pedagogickému dozoru pri vstupe do

  školy.


  • Prevádzka školy a ŠKD od 7,00 hod. do 16,00 hod.
  • Vyučovanie začína od 8,00 hod. do 11,40 hod. (4 vyučovacie hodiny).
  • Žiaci si v prvý deň vyučovania prinesú všetky učebnice a zošity.
  • Vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD je možné hneď po vyučovaní alebo až po 14,00 hod.
  • Pri vstupe do budovy školy bude realizovaný ranný filter detí.
  • Absencia žiaka bude podľa pokynu ministra ospravedlnená.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


 • OZNAM - prezenčné vyučovanie

  Vážení rodičia,

  od 22. februára 2021 (pondelok) začína prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa ZŠ.

  Na škole nebude k dispozícii odberové miesto na testovanie, využite prosím existujúce MOM na území mesta Trenčín.

  https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

  https://trencin.sk/aktuality/kde-mozete-v-trencine-ziskat-antigenovy-test/

  Žiaci, ktorí na prezenčné vyučovanie nenastúpia, sa budú vzdelávať dištančne - formou vypracovania zadaných úloh. Online forma nebude prebiehať.

  Strava pre žiakov bude nahlásená hromadne. Ak žiak nenastúpi na prezenčné vyučovanie, je potrebné ho zo stravy odhlásiť.

   

  Bližšie informácie  k nástupu žiakov do školy budú  zverejnené v priebehu zajtrajšieho dňa.

   

   

   

 • Oznam - Jarné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Jarné prázdniny sú v termíne od 15. februára 2021 (pondelok) do 19. februára 2021 (piatok).

  Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese.

  Naši pedagógovia pripravili počas jarných prázdnin pre svojich žiakov nasledovné  online aktivity:


  I. stupeň:

  1. Didaktické hry pre 1. Z - pondelok

  2. Online kvíz pre 2. A - streda

  3. Komunitné stretnutie 2. Z so zameraním na rozvoj prezenčných a prosociálnych zručností.

  4. Didaktické hry, milionár 3. Z - utorok

  5. Milionár - slovenský jazyk a matematika 4. Z - utorok


  II. stupeň:

  1. Ruské rozprávkovo pre žiakov 5. Z a 7. Z - streda 10:05

  https://sgfuturum.webex.com/sgfuturum/j.php?MTID=ma1f64f2e0c501d28f3790aa05899ebee

  heslo: cM3tcTVXY94

  2. Hravá angličtina pre žiakov 5. Z a 6. Z - pondelok

  3. Finančná gramotnosť pre žiakov 5. Z až 8. Z 

     5. Z a 6. Z, štvrtok 9:30

  https://sgfuturum.webex.com/sgfuturum/j.php?MTID=m78d15fc2595ba6c8804300b927fd50c1

  heslo: XKphEK3iH38

      7. Z a 8. Z, štvrtok 10:30

  https://sgfuturum.webex.com/sgfuturum/j.php?MTID=m876cdf1694dc06d2c200eecb7c4942a8

  heslo: PYiwE8D9Ta4

  4. Čítame si inonárodné rozprávky pre 5. Z a 6. Z

  5. Slovenčina hrou - Milionár pre 8. Z


  Účasť pre žiakov na online aktivitách bude dobrovoľná.


 • 2 % dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovo - vzdelávací proces v školy darovaním 2 % z dane.

  Bližšie info nájdete v ľavej bočnej lište.

  Ďakujeme za spoluprácu.

 • JANUÁROVÝ NEWSLETTER

  NEWSLETTER__01_-_2021_(1).docx​​​​​​​

 • Oznam - dištančné vyučovanie

  Rozvrh hodín od 8. februára 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 8. 2. 2021 pokračujeme aj v druhom polroku v dištančnom vzdelávaní. Žiaci 2. stupňa (6. až 8. ročník) budú mať od budúceho týždňa nový rozvrh.

  Veríme, že čoskoro sa so žiakmi uvidíme v priestoroch školy, nielen na obrazovkách počítačov.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 • Aktuálne informácie

  Organizácia vyučovania od 8. februára do 12. februára 2012.

   

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  vedenie SZŠ FUTURUM vám oznamuje, že na základe odporúčania Krízového štábu mesta Trenčín a Rozhodnutia RÚVZ v Trenčíne,  žiaci 1. stupňa v meste Trenčín od 8. februára 2021 do školy nenastupujú.

  Budúci týždeň bude pokračovať dištančné vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa ZŠ podľa aktuálneho rozvrhu hodín.

  Jarné prázdniny začínajú od 15. februára 2021.

   

   

   

   

   

   

 • Online konzultácie k zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

   

  Výberu základnej školy venujú rodičia čoraz väčšiu pozornosť. Viac si uvedomujú kvalitu vzdelávania, akú dieťa môže dostať už v základnej škole. Na výber je dnes množstvo alternatív a každá z nich  ponúka iný prístup k vzdelávaniu.

   

  Preto ak :

   

  • Hľadáte pre svoje dieťa školu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka?
  • Uprednostňujete  pre dieťa individuálny prístup?
  • Chcete pre dieťa triedu s menším počtom detí? 

   

  V tom prípade je pre vás naša škola FUTURUM v Trenčíne tou správnou voľbou.

   

  VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁKOV !

  Súkromná základná škola FUTURUM v Trenčíne, 

  vás v dňoch 22. 1. 2021, 29. 1. 2021, 5. 2. 2021 o 10,00 hod. pozýva na

  ONLINE KONZULTZÁCIE K ZÁPISU DO PRVÉHO ROČNÍKA v školskom roku 2021/2022.

  V rámci online konzultácií vám ponúkame možnosť dozvedieť sa bližšie informácie  o štúdiu na SZŠ FUTURUM.

   

  Forma prihlásenia:

  Zaslaním e - mailu na skola@szsfuturum.sk, dostanete spätné informácie o prihlásení. Potom už len v deň online konzultácie kliknete na link zaslaný školou. Najneskôr sa však môžete prihlásiť deň pred konzultáciou do 16,00 hod.

   

   

   

 • OZNAM

  Práve prebieha prostredníctvom hlasovania EduPage dotazníkový prieskum pre nástup žiakov 2. stupňa na prezenčné vyučovanie od 11.1.2021 (možnosť hlasovania do 16,00 hod.).

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - elektronické podanie

  Vážení rodičia,

  môžete využiť aj elektronické  zaslanie "Vyhlásenia o bezinfekčnosti" cez aplikáciu EduPage (Žiadosti/ Vyhlásenia), ktoré nahrádza   doručenie v listinnej podobe.

 • Oznam - dištančné vyučovanie

  Vedenie SZŠ FUTURUM oznamuje, že od 26. 10. 2020 bude vyučovanie na 2. stupni prebiehať dištančnou formou - online hodinami hlavných predmetov aj s ponukou individuálnych hodín.

  Pri online vyučovaní budeme využívať jednotne aplikáciu Webex. Žiaci budú pozvaní na jednotlivé hodiny samotnými vyučujúcimi prostredníctvom emailu.

  Rozvrh hodín si môžete stiahnuť nižšie vo formáte pdf alebo jpg.

 • OZNAM Vzdelávacie poukazy

  Žiaci dostali vzdelávacie poukazy na krúžkovú činnosť. Ak si vyberiete z našej ponuky krúžkov, prosíme  odovzdať vyplnenú prihlášku spolu so vzdelávacím poukazom triednym učiteľom do 25. 9. 2020 (piatok).

  Záujmová činnosť bude prebiehať od 1. októbra 2020, ak ministerstvo školstva nerozhodne inak.

  Ďakujeme za spoluprácu.

 • Oznam - zasielanie informácií

  Vedenie SZŠ FUTURUM oznamuje, že všetky informácie ohľadom mimoriadnej situácie na škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19, sú zasielané zákonným zástupcom cez EduPage správy.

   

 • Riaditeľské voľno

  MIMORIADNA SITUÁCIA – RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Vedenie SZŠ FUTURUM vyhlasuje na 14. 9. 2020 (dnes) RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu pozitívne testovaného pedagogického zamestnanca na našej škole na ochorenie COVID -19. Správu o pozitívnom teste sme dostali v nočných hodinách.
  V škole sa uskutoční dezinfekcia priestorov podľa aktuálne platných usmernení hlavného hygienika.
  Škola sa bude riadiť pokynmi RÚVZ v Trenčíne.

  Všetky aktuálne informácie budeme priebežne zverejňovať na stránke školy a budete  aj včas informovaní triednymi vyučujúcimi.

  Ďakujeme za pochopenie a prajme si všetci veľa zdravia!

 • Oznam o vyučovaní žiakov 5. až 8. ročníka od 22. 6. 2020


  Podmienky na bezpečné vzdelávanie žiakov 5. až 8. ročníka od 22. 06. 2020 sú nasledovné:

  1. Žiaci sú povinní pred prvým nástupom do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy, v trvaní viac ako 3 dni, odovzdať službe podpísané „Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa“. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do školy a následné prezenčné vzdelávanie. vyhlasenie.docx
  2. Žiaci 5. až 8. ročníka budú prechádzať zdravotným filtrom, bude im meraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom. V prípade zistenia zvýšenej teploty, bude žiak daný do izolácie až do príchodu zákonného zástupcu, s ktorým odíde domov.
  3. Pri vstupe do priestorov školy si žiak povinne vydenzifikuje ruky. Až potom sa dotýka skrinky a ostatných vecí.
  4. Vstup do priestorov školy nebude umožnený žiakom bez prezuviek.
  5. Každý žiak je povinný mať hygienický balíček pozostávajúci z najmenej dvoch rúšok a dvoch balíčkov hygienických vreckoviek.

  Vyučovací proces

  1. Vyučovanie bude realizované v blokoch od 8,00 do 11,20 hod. 
  2. Žiaci, ktorí sa zúčastnia vyučovania si v pondelok 22.6.2020 prinesú do školy všetky učebnice, zošity a potrebné pomôcky.
  3. Organizácia obeda - výdaj stravy od cca 11,45 hod. 
  4. V utorok 23.6.2020 je naplánované odovzdávanie učebníc žiakov, ktorí sa nezúčastnia vyučovania (vstup do školy iba s dokladom o bezinfekčnosti + zdravotný filter)
  5. Dňa 30. 06. 2020 odovzdajú žiakom triedni učitelia vysvedčenia v kmeňových triedach.                                                                                                                                  


 • Oznámenie o hodnotení žiakov

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, zo dňa 20.4.2020 sa vedenie SZŠ FUTURUM v Trenčíne, rozhodlo hodnotiť žiakov nasledovne:

   

  V čase prerušenia vyučovania nebudú klasifikované tieto predmety:

  • Hudobná výchova (1. a 2. st.)
  • Výtvarná výchova (1. a 2. st.)
  • Telesná a športová výchova (1. a 2. st.)
  • Etická/Náboženská výchova (1. a 2. st.)
  • Pracovné vyučovanie (1. st)
  • Technika (2. st)
  • Informatika (1.st.)

  Na koncoročnom vysvedčení za 2. polrok budú uvedené predmety hodnotené slovom  "absolvoval/a".

   

  V 1. ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

   

  V 2. až 8. ročníku bude záverečné hodnotenie realizované buď klasifikáciou (známky).

  O forme hodnotenia rozhodla pedagogická rada školy na svojom zasadnutí v mesiaci jún.

   

  Získavanie podkladov na hodnotenie počas prerušeného vyučovania:

  Ďalej oznamujeme, že podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v škole najmä:

  • z portfólií žiackych prác,
  • rozhovormi so žiakmi,
  • konzultáciou s rodičmi.

  Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

   

  Zároveň upozorňujeme žiakov a ich rodičov na kritériá postupu do vyššieho ročníka:

  1) V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí si zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

  Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

  O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  2) V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

   

 • Oznam - školské poplatky, zmluva o poskytovaní vzdelávania

  1. Poplatok za divadelné predstavenie v Nitre - bude vám vrátený v priebehu mesiaca jún, po dohode s triednym učiteľom je možnosť uhradiť ním pracovné zošity k ďalšiemu školskému roku.

  2. Škola v prírode - záloha sa momentálne nachádza u poskytovateľa služby (cestovná kancelária), prijali sme ponuku náhradného termínu na jar 2021, v prípade nezáujmu o pobyt v škole prírode v náhradnom termíne, kontaktujte vedenie školy.

  3. Poplatky za stravu - na konci mesiaca jún bude prebiehať vyúčtovanie a o prípadných nedoplatkoch alebo preplatkoch budete informovaní.

  4. Zmluvy o poskytovaní vzdelávania - preberanie potvrdených zmlúv bude prebiehať v dňoch 15., 16., a 17. júna od 11,00 do 16,00 hod.

  4. Učebnice I. stupeň pre šk. rok 2020/2021 - budú zakúpené cez príspevok ministerstva školstva (učebnica a pracovný zošit z matematiky pre 1. až 4. ročník, učebnica anglického jazyka pre 2. až 4. ročník, prvouka 2. ročník, pracovná učebnica z prírodovedy 3. a 4. ročník, náboženská výchova).

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
 • Sekretariát školy:
  +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria