Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jana Vaňová Riaditeľka
Triedna učiteľka: 3. Z
jvanova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Katarína Motolová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 7. Z
kmotolova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Mária Bendová Učiteľka
mbendova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Dušan Berta Učiteľ
 
 
Bc. Erika Bieliková Učiteľka
ebielikova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Eva Ďobeková Učiteľka
 
 
Mgr. Janka Dovinová Triedna učiteľka: 4. Z
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
jdovinova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Matej Chlapík Učiteľ
mchlapik@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Michal Chvojka, PhD. Učiteľ
mchvojka@sgfuturum.sk
 
 
Eva Janovská Vychovávateľka
ejanovska@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Edita Kňážková Triedna učiteľka: 8. Z
eknazkova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Lucia Koštialiková Učiteľka
lkostialikova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Margaréta Krecháčová Učiteľka
mkrechacova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Andrea Mušutová Učiteľka
amusutova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Eva Navrátilová Učiteľka
Vedie krúžok: Turistický krúžok
enavratilova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Natália Remšíková Triedna učiteľka: 6. Z
nremsikova@sgfuturum.sk
 
 
Ing. Radoslava Striežencová koordinátorka pedagogicko - organizačnej činnosti
rstriezencova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Stanislav Štefánik Učiteľ
 
 
Mgr. Petra Švitlová Vychovávateľka
psvitlova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Anna Tisoňová Učiteľka
atisonova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Vakošová Učiteľka
 
 
Mgr. Soňa Valentová Triedna učiteľka: 2. Z
Vedie krúžok: Krúžok informatiky
svalentova@szsfuturum.sk
 
 
Ing. Mária Zahoranská Učiteľka
mzahoranska@sgfuturum.sk
 
 
RNDr. Tomáš Žatko, PhD. Učiteľ
tzatkova@sgfuturum.sk

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.08.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria