Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jana Vaňová Rozvrh
Riaditeľka
Triedna učiteľka: 3. Z
Vedie krúžok: Myslím, myslíš, myslíme 3. ročník
jvanova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Katarína Motolová Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 7. Z
kmotolova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Mária Bendová Rozvrh
Učiteľka
mbendova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Dušan Berta Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Erika Bieliková Rozvrh
Učiteľka
ebielikova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Janka Dovinová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. Z
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
jdovinova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Soňa Giblaková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. Z
Vedie krúžok: Myslím, myslíš, myslíme 2. ročnik
svalentova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Matej Chlapík Rozvrh
Učiteľ
mchlapik@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Michal Chvojka, PhD. Rozvrh
Učiteľ
mchvojka@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Edita Kňážková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. Z
Vedie krúžok: Hravá slovenčina
eknazkova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Lucia Koštialiková Učiteľka
lkostialikova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Aneta Lacovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.Z
 
 
Mgr. Barbora Mlynárová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Mušutová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Natália Remšíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. Z
Vedie krúžok: Konverzácia v ANJ
nremsikova@sgfuturum.sk
 
 
PaedDr. Marianna Robotová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Radoslava Striežencová Rozvrh
koordinátorka pedagogicko - organizačnej činnosti
Triedna učiteľka: 5. Z
rstriezencova@szsfuturum.sk
 
 
Nikola Šišovská Vychovávateľka
 
 
Mgr. Stanislav Štefánik Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Petra Švitlová Vychovávateľka
psvitlova@szsfuturum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Vakošová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Matematika plus
 
 
Mgr. Zuzana Verešová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: English in action

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria