Online rozvrh

Prijímanie žiakov do SZŠ FUTURUM Charakteristika školy História školy Fakturačné údaje školy

O škole

História školy

2010 - Súkromná základná škola FUTURUM začala písať svoju históriu 1.9.2010. Jej zriaďovateľom je Súkromné gymnázium FUTURUM n.o. Do 1. ročníka nastúpili prví žiaci. Riaditeľkou SZŠ sa stala Mgr. Eleonóra Kochanová.  

2011 - pribúdajú noví žiaci, otvárame 1. a 2. ročník , do školy nastupuje 27 žiakov. Vyučujúcimi sú p. uč.Zuzana Ďurišová a Mgr. Simona Šlesarová. Zástupcom riaditeľky sa stal RNDr. Tomáš Žatko PhD. Otvárame 1. oddelenie školského klubu , ktoré navštevuje 8 žiakov.

2012 - 3. septembra nastupuje do troch tried 38 žiakov.Riaditeľkou školy sa stala PaedDr. Monika Rózsová.Vyučujúcimi sú Mgr. Jana Vaňová - 1.Z, Mgr. Zuzana Petrovská - 2.Z, Mgr. Simona Šlesarová- 3.Z. Rozširuje sa oddelenie školského klubu na 17žiakov. Vedúcou sa stáva p.Ingrid Dužeková. 

2013 - 2. septembra sme otvorili už štyri ročníky. Riaditeľkou školy sa stala Mgr. Jana Vaňová, ktorá je aj triednou učiteľkou 2.Z. Ostatnými vyučujúcimi sú Mgr. Eva Navrátilová - 1.Z, Mgr. Zuzana Petrovská - 3.Z a Mgr. Veronika Rybnikárová - 4.Z. Rozširuje sa oddelenie školského klubu na 2 triedy. Vedúcou je p. Ingrid Dužeková a p. Eva Janovská.

2014 - od 2. septembra už máme aj II. stupeň.  Riaditeľkou školy je Mgr. Jana Vaňová, ktorá je aj triednou učiteľkou 3.Z. Ostatnými vyučujúcimi sú Mgr. Eva Navrátilová - 2.Z, Mgr. Janka Dovinová - 4.Z a Mgr. Veronika Margetínová (Rybnikárová) - 5.Z, ktorá je zároveň zástupkyňou. Oddelenie školského klubu je stále rozdelené na 2 triedy. Vedúcou je p. Ingrid Dužeková a p. Eva Janovská.

2015 - od 2. septembra sa nám II. stupeň rozrástol o ďalšiu triedu. Riaditeľkou školy je aj naďalej Mgr. Jana Vaňová, ktorá je aj triednou učiteľkou 4.Z. Ostatnými vyučujúcimi sú Mgr. Eva Navrátilová - 3.Z, Mgr. Janka Dovinová - 1.Z a Mgr. Veronika Margetínová (Rybnikárová) - 5.Z, 6.Z, ktorá je zároveň zástupkyňou. Oddelenie školského klubu je aj naďalej rozdelené na 2 triedy. Vedúcou je p. Eva Janovská a Mgr. Soňa Valentová.

2016 - od 5. septembra sa nám II. stupeň rozrástol opäť o ďalšiu triedu, teda momentálne máme 3. triedy na I. a 3 triedy na II. stupni. Riaditeľkou školy je aj naďalej Mgr. Jana Vaňová, ktorá je aj triednou učiteľkou 1.Z. Ostatnými vyučujúcimi na I. stupni sú Mgr. Eva Navrátilová - 4.Z a Mgr. Janka Dovinová - 2.Z. Na II. stupni sa stala triednou učiteľkou Mgr. Katarína Motolová - 5.Z a Mgr. Edita Kňážková - 6.Z. Mgr. Veronika Margetínová ostáva triednou učiteľkou 7.Z a aj naďalej plní funkciu zástupkyne. Oddelenie školského klubu je stále rozdelené na 2 triedy. Vedúcou je p. Eva Janovská.

2017 - od 4. septembra navštevuje I. stupeň SZŠ FUTURUM 47 žiakov. Na II. stupni prebieha výučba  v 4 ročníkoch v počte 45 žiakov. Riaditeľkou SZŠ FUTURUM je Mgr. Jana Vaňová, ktorá je aj triednou učiteľkou 2. Z.  Na I. stupni triednou učiteľkou 1. Z je Mgr. Soňa Valentová, 3. Z Mgr. Janka Dovinová. Anglický jazyk na I. stupni vyučuje Mgr. Zuzana Vakošová.  Na II. stupni je triednou učiteľkou 5. Z Mgr. Natália Remšíková, 6. Z  Katarína Motolová, 7. Z  Mgr. Edita Kňážková, 8. Z Ing. Radoslava Striežencová. Činnosť školského klubu Futuráčik prebieha v dvoch oddeleniach. Vedúcou ŠKD Futuráčik je p. Eva Janovská. Druhé oddelenie vedie Mgr. Petra Švitlová.

2018 - od 3. septembra navštevuje I. stupeň SZŠ FUTURUM 61 žiakov a II. stupeň 46 žiakov. Riaditeľkou SZŠ FUTURUM je Mgr. Jana Vaňová, ktorá je aj triednou učiteľkou 3. Z. Na I. stupni triednou učiteľkou 1. Z je Mgr. Aneta Lacovičová, 2. Z Mgr. Soňa Valentová, 4. Z Mgr. Janka Dovinová. Anglický jazyk na I. stupni vyučuje Mgr. Zuzana Verešová.  Na II. stupni je triednou učiteľkou 5. Z Ing. Radoslava Striežencová, 6. Z Mgr. Natália Remšíková, 7. Z  Mgr. Katarína Motolová, 8. Z Mgr. Edita Kňážková. Činnosť školského klubu Futuráčik prebieha v troch oddeleniach. Prvé oddelenie vedie Nikola Šišovská. Druhé oddelenie vedie Mgr. Petra Švitlová. Tretie oddelenie vedie Mgr. Anna Mušutová.

               

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
  • Sekretariát školy:
    +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria