• Vesmír očami detí XXXV. ročník celoslovenskej súťaže

  Žiaci 1. stupňa budú súťažiť aj v tomto roku.

 • Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/2020

  MATEMATIKA                                                              

  Priemerná úspešnosť školy (v %)  - 74,1

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) - 63,4

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) - 10,7

   

  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

  Priemerná úspešnosť školy (v %)  - 75,6

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) - 64,8

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) - 10,8

   

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
 • Sekretariát školy:
  +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria