Školský rok 2017-2018 Školský rok 2016-2017

Podujatia

Školský rok 2017-2018

SEPTEMBER

 

 Slávnostné otvorenie nového školského roka

                4. 9. 2017  8:00

 

OKTÓBER

Týždeň zdravia

                             9.-13.10.2017

                             Vitamínový deň; Športový deň; Projekt k téme a iné

 

Školský klub detí: Veselé tekvičky

                                                   11.10.2017 a 18.10.2017 o 14:30

                                                  Spoločné popoludnie pre deti a rodičov pri vyrezávan a zdobení                                                          tekvíc

 

                                  Školský klub detí: Halloweensky karneval

                                                   27.10.2017 

             

NOVEMBER

Filmové predstavenie: HoryZonty 

                             Festival outdoorových filmov, Kino Hviezda, 9.11.2017

              Školský klub detí: Šarkaniáda

                             

 

 

DECEMBER

 devil       Mikuláš v škole

                        Návšteva Mikuláša, 6.12.2017

          Školský klub detí: Vianočná besiedka

                        Predvianočné vystúpenie detí a program pre rodičov, 18. a 19.12.2017

                

 

JANUÁR

Odovzdávanie polročných výpisov vysvedčení

               31.1.2018

 

 

FEBRUÁR

 

     ŠKD Fašiangový karneval

                                       Zábavné popoludnie pre deti v maskách 
                                       pondelok 12.2.2018

 

               

 Hviezdoslavov Kubín
                Školské kolo súťaže v umeleckom prednese

 

 

MAREC

Deň otvorenej výučby na I. stupni

                                  21.3.2018 v priestoroch SZŠ FUTURUM

 Hviezdoslavov Kubín
                Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy

              Súťažiaci: Eva Rašičová, 2.Z; Patrik Hanáček, 3.Z

 

Matematický klokan
                                    Školské kolo matematickej súťaže

 

Deň jazykových kultúr
                                    28.3.2018 (streda); Zábavný výchovno–vzdelávací súbor aktivít so                                                     zameraním  na jazyk a kultúru krajín s úradným jazykom anglickým,                                                   nemeckým atď.

 

APRÍL

 Zápis budúcich prváčikov
                                     4.4.2018 (streda) od 14.00 do 17:00 a 5.4.2018 (štvrtok) od 14:00 do 16:00

 

 Škola v prírode
                                     16.4.2018 až  20.4.2018

 

MÁJ

 Deň matiek - vystúpenie detí z ŠKD
                                     29.5.2018 a 30.5.2018

 

 

JÚN

 MDD - výlet na Trenčiansky hrad
                                     1.6.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria