Online rozvrh

Školský rok 2022 - 2023

Podujatia

Školský rok 2022 - 2023  September  5.9.2022 Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022 - 2023

                            16.9.2022 Účelové cvičenie (všetky ročníky)

                            16.9.2022 Testovanie pohybových predpokladov žiakov (1. a 3. ročník)

                            28.9.2022 Prezentácia krajiny Španielsko študentkou zo Španielska v angličtine 

                            23. - 30.9.2022 Pohybová výzva BEACTIVE v rámci Európskeho týždňa športu (7. a 8. ročník)

                            Zápis do záujmových krúžkov na školský rok 2022 - 2023

                            Európsky deň jazykov - tvorba projektov (2. stupeň)

 

  Október       6.10.2022 Divadelné predstavenie O červenej čiapočke (1. stupeň) 

                            17.10. - 21.10.2022 Týždeň zdravej výživy, súťaž o najkrajšie jabĺčko

                            27.10.2022 Učenie sa v maskách a ŠKD s karnevalovou zábavou, súťaž o najkrajšiu masku

                            Tvorenie tekvičiek, jesenné tvorenie, súťaž o najkrajšiu tekvicu         

                            Výtvarná súťaž Svet bez násilia očami detí (3. a č. ročník)

                            Projekt Rastliny a živočíchy pri Váhu - Zátoka pokoja (5.Z)

                            Mesiac úcty k starším

                            Jazykový WocaBee šampionát (6. - 8. ročník) - anglický jazyk 

                            Jesenné prázdniny

                                   

 November   10.11.2022 Deň otovrených dverí pre budúcich prváčikov 

                           10.11.2022 Beseda so spisovateľkou, environmentálne tematika (4.Z a 5.Z)

                           10. a 11.11.2022 kampaň Nepotrebné vecičky do našej školskej kuchynky

                           11.11.2022 Festival dobrodružných filmov Horyzonty 2022 (4. - 8. ročník)

                           18.11.2022 Bubnovačka - symbolické upozornenie na dôležitosť ochrany detí pred násilím 

                           22. - 25.11.2022 Olympiáda v anglickom jazyku (6. - 8. ročník), triedne kolá

                           24.11.2022 Deň otovrených dverí pre budúcich prváčikov 

                           30.11.2022 celoslovenská súťaž Všetkovedko                         

                           Jesenná súťaž s Ventures Books - anglický jazyk

 

December     6.12.2022 Mikuláš v škole

                            Lyžiarsky výcvik (7. a 8. ročník)         

                            Príprava vianočnej a zimnej výzdoby

                            Darček pre kamaráta                                                                                   

                            Vianočné posedenie

                            Zimné prázdniny

 

Január          Zimné prázdniny

                           Novoročné predsavzatia

                           24.1. Deň komplimentov

                           Aktivity k téme priateľstvo a medziľudské vzťahy

                           Starostlivosť o zvieratá v zime

                           Odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení

 

Február        14.2. Deň svätého Valentína, valentínska pošta

                           Zimné športy a aktivity vonku

                           Bezpečný internet

                           Dni otvorených dverí pre budúcich prváčikov

                           Jarné prázdniny

 

Marec            Jarné prázdniny

                            Mesiac knihy

                            Návšteva knižnice

                            28.3. Deň učiteľov

 

Apríl               Veľká noc - príprava a výzdoba tried

                            Veľkonočné prázdniny

                      Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia

                            22.4. Deň Zeme

                            Škola v prírode s plaveckým výcvikom

 

Máj                Športové aktivity k Svetovému dňu pohybom k zdraviu

                           14.5. Deň matiek

                           18.5. Svetový deň múzeí

                            Návšteva múzea

 

Jún               Koncoročné výlety a exkurzie

                           1.6. Medzinárodný deň detí

                           18.6. Deň otcov

                           Odovzdávanie koncoročných vysvedčení

                                                                                                                                                           

                           

                            

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM, 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
    1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
  • Sekretariát školy:
    +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria