Online rozvrh

Konzultačné hodiny pedagógov v školskom roku 2022 - 2023

Vážení rodičia,

sme otvorení vzájomnej komunikácii a preto vám ponúkame možnosť dohodnúť si v prípade potreby stretnutie s našimi pedagógmi.

V prípade záujmu o konzultáciu Vás prosíme, aby ste si termín konzultácie s daným pedagógom vopred dohodli mailom, telefonicky alebo prostredníctvom Edupage. Ďakujeme!

 

Konzultačné hodiny pedagógov:

1. stupeň

Mgr. Beáta Vanek, triedna učiteľka 1.A

Mgr. Gabriela Letková, triedna učiteľka 1.Z

Mgr. Eva  Navrátilová, triedna učiteľka 2.Z

Bc. Nikola Šišovská, triedna učiteľka 2.A

Mgr. Jana Vaňová, p. riaditeľka a triedna učiteľka 3.Z

Mgr. Oskar Pompa, triedny učiteľ 4.A

Mgr. Janka Dovinová, triedna učiteľka 4.Z

Mgr. Lucia Kada, učiteľka anglického jazyka a prvouky

Mgr. Zuzana Verešová, p. zástupkyňa a učiteľka anglického jazyka

Mgr. Mariana Smiechová, učiteľka náboženstva

Mgr. Katarína Brisudová, učiteľka telesnej výchovy

Mgr. Bernard Brisuda, učiteľ telesnej výchovy a vychovávateľ (1. ročník)

Bc. Alžbeta Benková, vychovávateľka (1. ročník)

Mgr. Denisa Adamčiová, učiteľka hudobnej výchovy a vychovávateľka (2. ročník)

Mgr. Petra Švitlová, vychovávateľka (2. ročník)

Mgr. Anna Mušutová, vychovávateľka (3. ročník)

Alexander Šedivý, učiteľ hudobnej výchovy a vychovávateľ (4. ročník)

 

 

2. stupeň

Mgr. Lucia Kada, triedna učiteľka 5.Z, učiteľka anglického jazyka a telesnej výchovy

Mgr. Edita Kňážková, triedna učiteľka 6.Z, učiteľka slovenského jazyka a hudobnej výchovy

Mgr. Veronika Margetínová, triedna učiteľka 7.Z, učiteľka anglického jazyka, informatiky, výtvarnej a hudobnej výchovy

Mgr. Zuzana Verešová, p. zástupkyňa a triedna učiteľka 8.Z, učiteľka ruského jazyka

Mgr. Katarína Motolová, učiteľka dejepisu a geografie

Mgr. Roman Ando, učiteľ telesnej výchovy a nemeckého jazyka

Mgr. Katarína Brisudová, učiteľka občianskej náuky, etickej a telesnej výchovy

Mgr. Margaréta Krecháčová, učiteľka chémie a biológie

Ing. Sylvia Barincová, učiteľka matematiky, informatiky, techniky a fyziky

Mgr. Eulália Husárová, učiteľka matematiky

Mgr. Anna Mušutová, učiteľka techniky

Mgr. Mariana Smiechová, učiteľka náboženstva

 

Mgr. Andrea Mušutová, školský špeciálny pedagóg

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM, 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
    1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
  • Sekretariát školy:
    +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria