Online rozvrh

Školská jedáleň

Informácie zo školskej jedálne

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vám dať do pozornosti, že od januára 2023 sa mení výška poplatku na čiastočnú úhradu režijných nákladov za obed na sumu 70,80 € mesačne. 

Do poznámky je potrebné uviesť: meno, priezvisko žiaka, trieda a mesiac úhrady (napr.: Janko Mrkvička, 3/2023). IBAN: SK71 1100 0000 0026 2122 2078

Všetci žiaci našej školy sú automaticky na obed prihlásení od 5.9.2022. Tlačivo Prihlášku na stravovanie vyplnia a odovzdajú iba rodičia prvákov a nových žiakov školy. Ostatní žiaci sú automaticky na obedy prihlásení podľa prihlášok, ktoré odovzdali pri začiatku štúdia.

Pokiaľ dôjde k zmene týkajúcej sa prihlásenia sa na stravovanie, prosím, kontaktujte sekretariát školy (sekretariat@szsfuturum.sk, 032/202 13 05, 0905 905 297).

Zákonný zástupca môže dieťa z obeda odhlásiť deň vopred do 12:00, prípadne v piatok do 12:00 (strava na pondelok) telefonicky. Preferujeme však odhlasovanie prostredníctvom Edupage, ktoré je umožnené od novembra 2022. Odhalsovanie je v tomto prípade možné do 14:00 hod predošlého dňa.

Ďakujeme za pochopenie.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM, 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín
    1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
  • Sekretariát školy:
    +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria