Online rozvrh

Školská jedáleň

Informácie zo školskej jedálne

          

Informácie pre rodičov/zákonných zástupcov

Požiadavky na rodičov, resp. zákonných zástupcov:

 

 1.  Cena stravného lístka je v hodnote 3,50 Eur. Škola si vyhradzuje právo na úpravu výšky stravného lístka v rámci školského roka.
 1. Rodič / zákonný zástupca je povinný včas odhlásiť svoje dieťa z obedov, deň vopred do 10.00 hod. (odhlásenie, prihlásenie stravy na pondelok je potrebné dať vedieť v piatok predchádzajúceho týždňa do 12.00 hod., t.j. len počas pracovných  dní)
 2. Rodič / zákonný zástupca zodpovedá za odhlasovanie svojho dieťaťa v plnom rozsahu. Podľa § 4 ods.6 zákona  č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytuje v sume 1,20 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno –vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.
 3. Neodobranú a včas neodhlásenú stravu je rodič /zákonný zástupca povinný uhradiť v plnej výške podľa finančného pásma.
 4. Rodič/ zákonný zástupca dieťa zo stravovania odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod.

Výška poplatku na čiastočnú úhradu režijných nákladov  :  28 (mesačne, z toho 1,40 € stravníci)                                           

Prihlásenie na obedy za mesiace september, október je potrebné uhradiť do 10. 9. 2019 v sume 56.- €,  
ostatné mesiace k 10. dňu v mesiaci.

Do poznámky je potrebné uviesť: meno, priezvisko žiaka, trieda a mesiac úhrady
(napr.: Janko Mrkvička, 3/2019)

                                                       IBAN: SK7111 0000 0000 2621 2220 78

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu v čase od 8.00 do 12.00 hod. je možné prostredníctvom:
t.č.:  032/ 202 13 05 alebo mailom: tulpikova@szsfuturum.sk

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  1. mája 169/9 , 911 01 Trenčín
 • Sekretariát školy:
  +421 905 905 297, 032/ 2021305

Fotogaléria