Školský klub detí

ŠKD - základné informácie

Súčasťou SZŠ je školský klub FUTURÁČIK, ktorý je v prevádzke po vyučovaní do 17:00.

ŠKD funguje v dvoch oddeleniach pod vedením  p. Evy Janovskej a Mgr. Adriany Polačkovej.

 

Cieľom školského klubu FUTURÁČIK je poskytnúť ďeťom priestor pre oddych, relaxáciu a aktívny odpočinok.

V ŠKD podporujeme kreativitu detí, pomáhame im realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú a  rozvíjame ich talent v rôznych oblastiach výchovy.

Deti podporujeme vo vytváraní priateľských vzťahov s ich rovesníkmi.

Zároveň sa snažíme vytvárať podmienky k tomu, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie.

 

Tematické oblasti ŠKD sú rovnomerne rozdelené na:

oblasť

vzdelávaciu

spoločensko-vednú

pracovno-technickú

esteticko výchovnú (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)

telovýchovnú

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola FUTURUM
    Na dolinách 27,911 05 Trenčín
  • +421 905 905 297

Fotogaléria